Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Webnode
Webnode

OP KaHR: Príprava výzvy na podporu inovačných aktivít v podnikoch v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

10.08.2012 15:15
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) pripravuje vyhlásenie výzvy pre opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov...

OP KaHR: Aktualizácia harmonogramu výziev OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011 a 2012 – december 2011

12.12.2011 12:09
Ministerstvo hospodárstva ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnil dnes v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 harmonogram výziev na rok 2012 a aktualizovaný harmonogram...

OP KaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - júl 2011

02.08.2011 21:07
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011.   Harmonogram môžete nájsť na nasledujúcom odkaze:...

OP KaHR: Informácia k harmonogramu výziev v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011

15.12.2010 21:21
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 14. 12. 2010 na stránkach http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2011/135526s a http://www.opkahr.sk/vyzvy/ harmonogram výziev na...

OP KaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2010 (júl 2010)

07.07.2010 13:18
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2010.   Harmonogram je...

OP KaHR : Aktualizovaný harmonogram výziev OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok – február 2010

24.02.2010 13:25
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2010. Harmonogram je dostupný na linke...

OP KaHR: VÝZVA na Podporu budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce je ODLOŽENÁ

23.02.2010 10:54
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast informuje, že výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky bude vyhlásená v...

OP KaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2010

17.02.2010 09:53
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2010. Harmonogram je zverejnený...

OP KaHR: Harmonogram výziev pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2010

17.12.2009 14:05
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojej stránke Harmonogram výziev na rok 2010 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Harmonogram výziev môžete nájsť tu. Zdroj: MHSR...