ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

ROP - Oznam o zverejnení aktualizovaných často kladených otázok

  08.06.2009 - Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje žiadateľov, že aktualizoval a doplnil zoznam často kladených otázok. otázky a odpovede - 4. jún 2009.xls Autor: MVRR SR | www.ropka.sk  

ROP: Výzva na opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

  - 16. 3. 2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP, v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP, vyhlasuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel...

ROP: Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5

  - 10.03.2009 - Riadiaci orgán pre ROP uverejňuje aktualizovaný Programový manuál pre ROP verziu 1.5. Uvedený dokument poskytuje aktuálne informácie, na základe ktorých bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel -...

ROP - zoznam schválených žiadostí žiadostí v rámci 9. hodotiaceho kola pre projekty z oblasi Infraštruktúry vzdelávania

- 25.2.2009 - Ministerstvo výstavby SR zverejnilo zoznam schválených žiasdostí projektov predkladaných v rámci výzvy zameranej na Infraštuktúru vzdelávania implementovanej prostredníctvom Regionálnho operačného programu. Zoznam schválených žiadostí vrámci 9. hodnotiaceho kola môžete nájsť...

ROP - 9. kolo posudzovania žiadostí o NFP v rámci výzvy Infraštruktúra vzdelávania

Momentálne prebieha posudzovanie žiadostí o NFP v 9. výberovom kole, ktoré je zároveň aj posledným v rámci prvej (pilotnej výzvy) pre opatrenie Infraštruktúra vzdelávania realizovanej Regionálnym operačným programom.