ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OP VaV - vyhlásenie výzvy v rámci Opatrenia 2.2 zameranú na Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

  - 28.11.2008 - Agentúra Ministerstva školstva SR zodpodná za implementáciu Operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila Výzvu v rámci Opatrenia 2.2 zameranú na Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií. Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke agentúry.

OP VaV - vyhlásenie výzvy v rámci Opatrenia 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

  - 28.11.2008 - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO v rámci Operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila výzvu týkajúcu sa Opatrenia 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií. Podrobnejšie informácie môžete násjť na...