ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OPV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti

-- 27.7.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy zverejnila na svojej stránke informáciu, že od 27.07.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk  zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej...

OPV: Zoznam schválených žiadostí o NFP

-- 10.7.2009 -- Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO) Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO)   Autor: ASFEU

OPV: Aktualizácia Programového manuálu

-- 6.7.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva pre štruktuálne fondy zverejnila na svojich stránkach aktualizáciu Programového manuálu k OP Vzdelávanie ku dňu 9. jún 2009. Aktuálnu verziu Programového manuálu k OP Vzdelávanie nájdete aj v časti Dôležité dokumenty...

OPV: Harmonogram výziev na rok 2009

-- 25.6.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy zverejnila aktualizovaný (k 18. 6. 2009) časový harmonogram výziev pre opatrenia v rámci Operačného programu Vzdelávanie na rok 2009.   viac informácií...   Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk  

OPV: Informačné semináre k vyhláseným výzvam pre OP Vzdelávanie

  -- 9.6.2009 -- Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie, organizuje informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...

OPV: Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre OP Vzdelávanie

-- 9.6.2009 -- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ogán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie pre dopytovo...

OPV: Plánovaný harmonogram výziev na rok 2009

  --29.5.2009-- Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2009 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované Operačným programom Vzdelávanie. Harmonogram je k dispozícií na stránke Ministerstva...

OPV: Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPV-2009/3.1/01-2009

- 8.4.2009 - Dovoľujeme si Vás informovať, že od 07.04.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (...

OPV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 2. 3. 2009)

  - 2.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2009. Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie z 2....