Pre ďalšie výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Zdravotníctvo.