Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Životné prostredie.