ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

ENPI: Fórum na hľadanie projektových partnerov - Registrácia

-- 30.7.2009 --   Miesto a dátum podujatia: Užhorod (Hotel Zolota Gora), 6. august 2009   V rámci vyhlásenia výzvy programu by sme Vás touto cestou radi pozvali na „Fórum na hľadanie projektových partnerov”, ktoré sa uskutoční dňa  6. augusta 2009 v malebnom prostredí hotela “Zolota...

ENPI: Informačné dni na Slovensku

-- 30.7.2009 --   Dátum a miesto konania: 30. júl 2009 Prešov a 31. júl 2009 Košice   V rámci vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok si Vám Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom...

ENPI: Úvodná konferencia Programu ENPI

-- 10.7.2009 -- Dátum a miesto: 23 July 2009, Mukachevo, Ukraine Kick-off konferencia Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina pre roky 2007-2013 Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,...