ARCHÍV VÝZIEV 2009

ENPI: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

-- 16.6.2009 - 22.9.2009 Národná rozvojová agentúra Maďarska (pôsobiaca v roli Riadiaceho orgánu) v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a bývania Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny (pôsobiace v roli...