Aktuálne a plánované výzvy operačných programov pre obdobie 2014-2020

25.01.2016 19:49

Najkomplexnejší prehľad o vyhlásených výzvach ponúka portál ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/). Portál ponúka info aj o vyhlásených ako aj o plánovaných výzvach. Aktualizácia údajov však závisí od podkladov zasielaných riadiacimi orgánmi príslušných operačných programov. Zaujímavou funkciou je aj vyhľadávanie podľa oblasti záujmu či filtrovanie podľa rôznych atribútov (napr. podľa operačného programu).

Portál publikuje informácie týkajúce sa operačných programov SR v programovom období 2014-2020 (s výnimkou Programu rozvoja vidieka). Súčasťou by mali byť aj informácie týkajúce sa programov cezhraničnej spolupráce.

Prevádzkovateľom portálu je DataCentrum a odborným garantom údajov je Úrad vlády SR.

 

Rýchle odkazy:

 

 

autor: LM

Späť