Prijatie Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020

04.08.2014 17:50

V 2. polovici júna bol návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 oficiálne prijatý Európskou komisiou. Zároveň bola spustená samostatná webstránka, kde je možné nájsť informácie súvisiace s prípravou a aktuálnym stavom implementácie Partnerskej dohody (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/).

Schválením tohto dokumentu sa vytvoril základný rámec pre podporu riadenia pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ pre nové programové obdobie 2014-2020. Zároveň sa tým vytvorili predpoklady pre spracovanie nových operačných programov, ktoré budú ralizované na území SR. Tie by mali byť schválené v priebehu jesene, resp. zimy tohto roku.

 

autor: LM

Späť