ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

OPBK: Usmernenie č.4/2009 výzvam OP Bratislavský kraj OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03

21.09.2009 -- Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP zo súkromného sektora, že dňa 18. septembra 2009 vydal  Usmernenie č. 4/2009 k  výzvam č. OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03. Usmernenie č. 4/2009 k výzvam č....

OPBK: Usmernenie č. 3/2009

-- 26.6.2009 -- Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP, že dňa 26. júna 2009 vydal  Usmernenie č. 3/2009 k  výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03. Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č....

OPBK: Aktualizovaný formulár Hlásenie o začatí realizácie projektu

-- 22.6.2009 -- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj uverejnilo aktualizovaný formulár Hlásenie o začatí realizácie projektu. Zároveň žiada všetkých prijímateľov z OP Bratislavský kraj, aby používali aktuálnu verziu formuláru...

OPBK: Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK

-- 10.6.2009 --   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO“) oznamuje úspešným žiadateľom z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava Operačného...

OPBK: Usmernenie č. 2/2009

-- 15.5.2009. -- Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP z verejnej správy, že dňa 15. mája 2009 vydal Usmernenie č. 2/2009 k predkladaniu prílohy č. 4 v Zozname povinných príloh k žiadosti o NFP,  k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03 a č....

OPBK: Informačné akcie k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK

- 20.4.2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 - 2013 oznamuje, že v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj organizuje v...

OPBK: Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

- 3.4.2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 3. 4. 2009 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a...

OPBK - Oneskorenie výziev

10.2.2009 - RO pre OPBK zverejnil informáciu, v ktorej zdôvodňuje posunutie časového harmonogramu výziev pre opatrenie Regenerácia sídel. Pôvodný termín zverejnenia výzvy pre dané opatrenie -koniec januára- sa posúva na neskoršie obdobie. Dôvodom oneskorenia je v súčasnosti realizovaná zmena...