Pre všetky výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Informatizácia spoločnosti.