ARCHÍV VÝZIEV 2009

OPIS: Elektronické služby verejného obstarávania

01.10.2009 - 04.01.2010 -- Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlásil výzvu na národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania: OPIS-2009/1.1/20-NP   Zdroj: www.nsrr.sk...

OPIS: Národný projekt: Elektronické služby CEP

28.08.2009 - 30.11.2009 -- Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka. V rámci tejto výzvy na národný...

OPIS: Ďalšie tri výzvy na národné projekty

-- 17.7.2009 - 19.10.2009 -- Národný projekt Elektronické služby národnej evidencie vozidiel zabezpečí, aby sa vykonanie evidenčných úkonov a podávanie žiadostí dalo riešiť prostredníctvom internetu. Tento projekt zároveň zefektívni poskytovanie služieb pre evidenciu vozidiel a postará sa o...

OPIS: Národný projekt: Elektronická identifikačná karta

--19.6.2009 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na Národný projekt: Elektronická identifikačná karta. V rámci tejto výzvy na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný...

OPIS: Elektronizácia služieb VÚC

-- 2.6.2009 - 2.9.2009 -- Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti vyhlasuje výzvu na projekt: Elektronizácia služieb VÚC.   V rámci tejto výzvy na projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný...