Pre ukončené  výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.