ARCHÍV VÝZIEV 2009

JEREMIE: Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 2.2

10.09.2009 - 23.09.2009 --   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje Písomné vyzvanie - iniciatíva Jeremie. Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/JEREMIE/2009-1 Oprávnený žiadateľ: Európsky investičný fond Dátum písomného vyzvania:...

JEREMIE: Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 4.2

10.09.2009 - 23.09.2009 --   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje Písomné vyzvanie - iniciatíva Jeremie. Kód písomného vyzvania: OPVaV/RKZ/JEREMIE/2009-1 Oprávnený žiadateľ: Európsky investičný fond Dátum písomného...