7RP: Nové výzvy vyhlásené v rámci špecifického programu Ideas – ERC Advanced Grant

29.10.2009 – 24.02., resp. 17.03., resp. 07.04.2010 --

V rámci 7 rámcového programu boli vyhlásené tri výzvy pre špecifický program Ideas s témou ERC Advanced Grant.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete na nasledujúcich odkazoch.

ERC-2010-AdG_20100224

ERC-2010-AdG_20100317

ERC-2010-AdG_20100407

 

Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs (29.10.2009)