7RP: Výzva PEOPLE

08.09.2009 - 22.12.2009 --

V rámci 7. rámcového programu bola vylásená výzva pre špecifický program: People a tému: PEOPLE. Viac informácií najdete na nasledujúcom linku.

PEOPLE Calls: FP7-PEOPLE-2010-ITN

 

Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm (8.9.2009)