APVV, 7RP: Nové výzvy v oblasti Socio-ekonomických a humanitných vied (SSH)

30.07.2009 - 02.02.2009 --

Dňa 30. júla 2009 bolo zverejnených 5 výziev na predkladanie návrhov projektov 7RP v rámci pracovného programu Spolupráca na roky 2009 a 2010 v oblasti Socio-ekonomických a humanitných vied.

FP7-SSH-2010-1 [PDF PDF 115 kB] – výzva na podávanie výskumných projektov veľkého rozsahu

  • minimálne 7 partnerov
  • minimálne požadované náklady na projekt – 6 500 000 EUR

Uzávierka: 2. 2. 2010 o 17.00 hod. bruselského času

FP7-SSH-2010-2 [PDF PDF 115 kB] – výzva na podávanie výskumných projektov malého a stredného rozsahu

  • minimálne 3 partneri
  • maximálne požadované náklady na projekt – 2 700 000 EUR

V rámci tejto výzvy je možné podávať projekty na výskum zameraný v prospech špecifických skupín, pričom súčasťou konzorcia musí byť aspoň jedna organizácia občianskej spoločnosti.

Uzávierka: 2. 2. 2010 o 17.00 hod. bruselského času


 

FP7-SSH-2010-3 [PDF PDF 111 kB] – výzva na podávanie výskumných projektov malého a stredného rozsahu zameraných na medzinárodnú spoluprácu (CP-FP-SICA)

Témy: Latinská Amerika a Karibik, urbanizačné trendy a procesy v súčasnej Číne, vládna kultúra a riešenie konfliktov v Európe a Indii

  • minimálne 4 partneri (pre Latinskú Ameriku a Karibik minimálne 7 partnerov)
  • maximálne požadované náklady na projekt - 2 700 000 EUR

Uzávierka: 2. 2. 2010 o 17.00 hod. bruselského času


 

FP7-SSH-2010-4 [PDF PDF 96 kB] – výzva na podávanie projektov zameraných na koordinačné a podporné aktivity

Témy: udržateľný životný štýl, vytváranie sietí národných kontaktných bodov (NCP) pre 7RP, príprava projektov ERANET/ERANET Plus

  • minimálne jeden právny subjekt

Uzávierka: 15. 12. 2009 o 17.00 hod. bruselského času


 

FP7-OCEAN-2010 [PDF PDF 121 kB] – Ocean of tomorrow - výzva pre multidisciplinárne výskumné projekty zamerané na zosúladenie využívania morských zdrojov s ochranou morí a oceánov

  • minimálne 3 partneri
  • požadované náklady sú limitované rozpočtom určeným pre jednotlivé témy

Uzávierka: 14. 1. 2010 o 17.00 hod. bruselského času

Zdroj: www.apvv.sk