APVV: Podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2010-2011

-- 03.08.2009 - 02.10.2009 --

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 2. decembra 2002 v Kyjeve vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.
Dátum otvorenia výzvy je 3. august 2009, dátum ukončenia výzvy 2. október 2009.

Elektronický systém pre podanie projektu pre túto výzvu bude uzavretý 2. októbra 2009 o 13:00 hod.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, prosím kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií k výzve SLOVENSKO - UKRAJINA 2009:

Mgr. Silvia Kunová - kunova@apvv.sk

Zdroj: https://www.apvv.sk/vyzvy-agentury.php