APVV: Slovensko - Čína 2009

02.09.2009 - 02.11.2009 --

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky na roky 2010 - 2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.
Dátum otvorenia výzvy je 2. september 2009, dátum ukončenia výzvy 2. november 2009.

Elektronický systém pre podanie projektu pre túto výzvu bude uzavretý 2. novembra 2009 o 13:00 hod.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnuť z nasledujúcich odkazov:


Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, prosím kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií k výzve SLOVENSKO - ČÍNA 2009:

Juraj Kováč - kovac@apvv.sk

 

Zdroj: APVV, https://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-cina2009/main.php (3.9.2009)