APVV: Výzva pre aktivity ENV v roku 2009 (RNP-2009)

-- 04.08.2009 - 05.10.2009 --

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, www.esf.org), ďalej len "ENV", v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2009 verejnú výzvu (RNP-2009) na predkladanie žiadostí na účasť v nových aktivitách ENV v rámci programov ENV Research Networking Programmes.

Dátum vyhlásenia výzvy je 04. 08. 2009, dátum ukončenia výzvy je 5. 10. 2009.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnuť z nasledujúcich odkazov:

Zdroj: https://www.apvv.sk/vyzvy-agentury.php