APVV: Zverejnená výzva v rámci programu VMSP zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

30.09.2009 - 30.11.2009 --

 

Logo VMSP 2009-IIAgentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)" zameranú na podporu start-up a spin-off podnikov.
Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 9. 2009, dátum ukončenia výzvy je 30. 11. 2009.

 

Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcom linku.

                            VMSP 2009-II

 

Doplňujúce informácie

Informácia o pozastavení výzvy zo dňa 30.3.2010

 

Zdroj: www.apvv.sk (1.10.2009)