AT-SK: Elektronického spravodajca Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013

-- 9.7.2009 --

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR - AT uverejnil na internetovej stránke Programu tretie vydanie elektronického spravodajca Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Pre jeho otovrenie kliknite na nasledujúci link:

> Číslo 03: https://www.sk-at.eu/sk-at/newsletter/SKATnewsletter03.php#sk

 

Zdroj: https://www.sk-at.eu/