OPV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 2. 3. 2009)

 

- 2.3.2009 - Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2009.

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie z 2. 3. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 5. 2. 2009.

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 2. 3. 2009)