CORDIS: 7. rámcový program - výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti

-- 30.07.2009 - 02.02.2010 --

Dňa 30. 7. 2009 boli vyhlásené výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov na roky 2009 a 2010 siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných činností.

Vestník Európskej komisie

Oficiálna stránka Programu

Zdroj: EK, https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm