7RP: Výzvy pre oblasť informačných a telekomunikačných technológií v rámci programu Spolupráca

06.10.2009 – 04.11.2009 –

Na oficiálnej stránke 7.rámcového programu boli zverejnené dve výzvy v rámci programu Spolupráca pre tému Informačné a telekomunikačné technológie. Podrobnejšie informácie o aktuálnych výzvach nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Information and Communication Technologies Calls: 2009/S 192- 575503

Information and Communication Technologies Calls: 2009/S 192- 275504

 

Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs (8.10.2009)