Demografický vývoj, rozvoj vidieka a smerovanie miest v programe ESPON 2013

-- 22.7.2009 --

V rámci programu ESPON boli predložené a následne monitorovacou komisiou programu schválené predbežné správy troch výskumných projektov. Projekty sa vzťahujú k trom dôležitým výskumným oblastiam, ktorých cieľom je podporovať politiku rozvoja, súvisiacu s územným rozvojom a kohéziou.

celý článok...

 

Zdroj: www.euractiv.sk