EK: Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky

09.09.2009 - 31.10.2009 --

Dňa 9.9.2009 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky“ – Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na rok 2010 (2009/C 215/04). Text výzvy nájdete na nasledujúcom linku.

Podpora informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Zdroj: MP SR, https://www.land.gov.sk/sk/?start (9.9.2009)