ENPI: Informačné dni na Slovensku

-- 30.7.2009 --

 

Dátum a miesto konania: 30. júl 2009 Prešov a 31. júl 2009 Košice

 

V rámci vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok si Vám Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu dovoľujú oznámiť, že v Prešovskom a Košickom kraji plánujú zorganizovať Informačné dni programu. Keďže sa jedná o informovanie potencionálnych žiadateľov zo Slovenska, plánované prednášky sa uskutočnia v slovenskom jazyku. 

Cieľom podujatia je predstaviť detailné informácie o všetkých dokumentoch potrebných k výzve. Medziiným bude prezentované ako vyplniť projektovú žiadosť, rozpočet projektu, resp. ako nadviazať prespektívne projektové partnerstvo. 

V záujme priehľadnosti podujatia Vás žiadame o e-mailovú registraciu v kraji, kde sa podujatia zúčastníte:

Prešov: p. Juraj Panov – juraj.panov@vucpo.sk

Košice: p. Štefan Zachariáš – stefan.zacharias@vucke.sk

Tu si môžete stiahnúť pozvánku na Informačný deň na Slovensku:

POZVÁNKA_Presov
POZVÁNKA_Kosice

Zdroj: https://www.huskroua-cbc.net/sk/