ENPI: Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

-- 16.6.2009 - 22.9.2009

Národná rozvojová agentúra Maďarska (pôsobiaca v roli Riadiaceho orgánu) v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a bývania Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny (pôsobiace v roli Národných orgánov) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013 dňa 16. júna 2009 vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Žiadosti je potrebné zasielať Spoločnému technickému sekretariátu (STS) programu so sídlom v Budapešti.
Posledný termín na prijatie žiadostí o finančný príspevok je 22. September 2009, 14.00h.
Tu si môžete stiahnúť Dokument k 1. výzve a ostatné dokumenty potrebné k výzve.

Vyplnené žiadostí o finančný príspevok spolu s ostatnými formulármi zasielajte v anglickom jazyku keďže je to oficiálny jazyk programu.  
 

 

Zdroj: https://www.huskroua-cbc.net/sk/