EP: Celoeurópska koordinácia metód integrácie rómskeho obyvateľstva

-- 22.7.2009 - 25.9.2009 --

Európska komisia má v úmysle realizovať pilotný projekt Európskeho parlamentu Celoeurópska koordinácia metód integrácie rómskeho obyvateľstva prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov, ktorá zahŕňa tematické oblasti: 1. Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne (ECEC), 2. Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery, 3. Zvyšovanie informovanosti a povedomia. Oprávnení žiadatelia: Žiadatelia musia mať sídlo v jednom z 27 členských štátov EÚ. Návrhy musia predložiť neziskové organizácie. Môže pritom ísť o: mimovládne organizácie a siete alebo verejné orgány. To isté platí pre partnerské organizácie. Žiadosti musia byť zaslané Komisii najneskôr do 25. septembra 2009.   viac informácií...
 

Zdroj: www.rrasenec-pezinok.sk