eTrend: Pri 67 % obstaraní bol vopred známy dodávateľ a 41 % súťaží malo také podmienky, že sa prihlásil iba jeden súťažiaci

19.10.2009 --

Vo Vestníku verejného obstarávania za rok 2008 sa podarilo identifikovať 271 výberových konaní na dodávku IT. A už pri analýze použitých postupov obstarania môžeme vidieť, že IT je špecifické. Presne 181 obstarávaní bolo uskutočnených prostredníctvom rokovacieho konania bez zverejnenia, čo v preklade znamená, že iba niekto vedel o tom, že sa niečo deje a nikto iný sa nemohol zúčastniť. Alebo inými slovami – 67 percent obstaraní malo už vopred známeho víťaza. Treba však podotknúť, že v tomto bude IT asi vždy špecifické, a to kvôli ochrane autorských práv. No napriek tomu by sme si mali vždy položiť otázku, či tento argument je stále relevantný a či to nie je iba dôvod na doživotné „zabetónovanie“ vybraného dodávateľa.

celý článok si môžete prečítať tu

Zdroj: https://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/ako-je-to-s-verejnym-obstaravanim-it-2.html (19.10.2009)