HU-SK: Informačný deň - Komárno, 10. august 2009

-- 28.7.2009 --

V súvislosti so zverejnením 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika sa dňa 10. augusta 2009 o 9:00 hod. v budove Univerzity J. Selyeho  v Dôstojníckom pavilóne v Komárne uskutoční Informačný deň.

viac informácií »

Zdroj: www.husk-cbc.eu