HU-SK: Upozornenie pre žiadateľov - 1. zmena v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko

17.09.2009 --

Platnosť výzvy: 29.06.2009-30.09.2009

Upozorňujeme žiadateľov, že výzva HUSK 0901, zverejnená dňa 29.júna 2009 bola modifikovaná (dňa 14.09.2009) na základe dokumentu “Upozornenie pre žiadateľov”. Dokumenty výzvy HUSK 0901 boli modifikované a sú dostupné tu.


Ak v rámci projektu máte viac partnerov ako je to umožnené vo formulári Žiadosti o NFP, tak používajte tento formulár. V danom formulári máte možnosť uviesť 10 organizácií.


Dokumenty na stiahnutie

 

Zdroj: https://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva/upozornenie_pre_ziadatelov__1_zmena/32 (17.9.2009)