HU-SK: 2. výzva na predkladanie projektov

 

-- 29.6.2009 - 29.9.(30.9.)2009 --

29. júna 2009 bola zverejnená 2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 2. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.   

viac informácií »

Zdroj: https://www.husk-cbc.eu/sk/