ICETA 2009 - Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní

-- 19.11.2009 - 20.11.2009 --

Miesto konania: Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Začiatok: 19.11.2009
Koniec: 20.11.2009

ICETA 2009 - Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní, 7. ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční 19.-20.11.2009 v Kongresovom centre ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry.

Konferencia poskytne priestor pre intenzívnu medzidisciplinárnu komunikáciu a vedecké diskusie vyvolané mnohými výzvami a novými smermi rozvoja zapríčinenými technickými inováciami a využívaním IKT v oblasti vzdelávania. Hlavné témy konferencie sa týkajú oblastí pedagogiky, eLearningu, aspektov využitia IKT v oblasti vzdelávania, nových foriem výučby založených na IKT, vývoja a využívania multimediálnych eLearningových materiálov a pod.

Účastníci ICETA 2009 budú odchádzať z konferencie s vynikajúcim prehľadom o súčasných myšlienkach a praktických postupoch, ktoré sa týkajú aplikovania informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu: procedúry, techniky a nástroje pre rozvoj vzdelávacích materiálov a vytvorenie prostredia vhodného pre výučbu v 21. storočí.
 

 

Viac info: https://konferencie.education.sk/d-26801/iceta-2009-informacne-a-komunikacne-technologie-vo-vzdelavani-7-rocnik-medzinarodnej-konferencie-konferencia-stara-lesna-vysoke-tatry

Zdroj: www.informatizacia.sk