MEDIA Desk - Nová Výzva č. 04/2009 Tréning

-- 05.6.2009 - 07.8.2009 --

Dňa 5.6.2009 bola zverejnená nová Výzva č. 04/2009 Tréning.

Cieľom programu MEDIA Training je zvýšiť profesionálne schopnosti a konkurencieschopnosť európskych profesionálov z oblasti audiovízie na medzinárodnom trhu.

Podpora z programu je určená subjektom – právnickým osobám – ktoré uskutočňujú tréningy (vyššie vzdelávanie) pre profesionálov v oblasti audiovizuálneho priemyslu.
 

Program MEDIA Training sa prioritne orientuje na vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach:
1. vývoj scenárov (vrátane vývoja foriem nových audiovizuálnych programov)
2. hospodársky, finančný a obchodný manažment
3. aplikácia nových technológií (najmä digitálnych)

Uzávierka:
7. august 2009

 

Autor: MEDIA Desk Slovensko