MK SR: Výzva na predloženie žiadostí na výstavné aktivity v Dome umenia

14.08.2009 - 30.09.2009 --

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Národné osvetové centrum (NOC) zastrešujú  výstavné aktivity v priestoroch Domu umenia prostredníctvom podpory väčších i menších výstavných projektov. Prioritou MK SR ostáva aj v roku 2010 podpora výstav z oblasti súčasného výtvarného umenia, dizajnu, fotografie a architektúry. MK SR vyčleňuje na prevádzkové náklady výstavnej činnosti Domu umenia účelovo určené finančné prostriedky. Výberom projektov je poverená Kurátorská rada Domu umenia - nezávislý poradný orgán MK SR.

Vybraným žiadateľom budú zo strany Domu umenia NOC hradené tieto náklady:

  • nájom, osvetlenie, vykurovanie, klimatizácia, strážna služba, požiarna služba, dozor, upratovanie výstavných priestorov, inštalácia a de-inštalácia v spolupráci s kurátorom, prípadne autorom
  • spolupráca na propagácii výstavy.

Podmienky podávania žiadostí:

  • Žiadosť musí byť predložená na formulároch č. 1 a 2 (formuláre na stiahnutie: formulár č. 1. a formulár č. 2.). K žiadosti odporúčame priložiť aj ďalšie doplňujúce informácie a materiály o výstave, napr. fotografie, katalóg a pod.
  • Ministerstvo kultúry SR akceptuje žiadosti o realizáciu výstavných aktivít prioritne z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, fotografie a architektúry 20. a 21. storočia
  • Termín podávania žiadostí: do 30. septembra 2009
  • Adresa na zaslanie žiadosti:

Sekcia umenia MK SR
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

Ministerstvo kultúry a Kurátorská rada Domu umenia majú právo pre jednotlivé výstavné aktivity určiť termín a výstavný priestor v Dome umenia (pozri - pôdorysy výstavných priestorov: Prízemie, 1. poschodie a 2. poschodie). Ministerstvo kultúry bude v prípade potreby konzultovať stanovené termíny a priestory s vybranými  žiadateľmi.  Všetci žiadatelia budú o rozhodnutí Kurátorskej rady Domu umenia informovaní písomne.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle: 02/20 482 306, resp. na e-mailovej adrese: magdalena.sevcikova@culture.gov.sk. Informácie o výstavných priestoroch, organizačných a technických podmienkach realizácie výstav Vám poskytnú pracovníci Domu umenia NOC na tel. č. 0918 817 140 a e-mailovej adrese buschova@nocka.sk, dobrotova@nocka.sk.

 

Zdroj: MK S, https://www.culture.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-na-vystavne-aktivity-v-dome-umenia#d9QiQOAVij8bj0OX7mQnLQ (14.8.2009)