MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí na všeobecne prospešné aktivity

-- 21.1.2009 - 15.7.2009 -- Výzva na predkladanie žiadostí na všeobecne prospešné aktivity o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Autor: MP SR