MPSR: Výzva na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach

05.10.2009 - 30.10.2009 --

Výzva pre obcena predkladanie žiadostí  o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. 1) budov a zariadení vo vlastníctve obce využívaných na všeobecne prospešné účely a aktivity vo voľnom čase,ňových opatrení na vodných tokoch v správe obce. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Dotácia bude poskytnutá na úhradu kapitálových výdavkov a to na:

1. výstavbu a technické zhodnotenie

2. výstavbu a technické zhodnotenie verejných priestranstiev a parkov,

3. výstavbu a technické zhodnotenie miestnej infraštruktúry,

4. realizáciu protipovod

Zdroj: MPSR, https://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&id=1897 (5.10.2009)