MVRR: Aktualizovaný Systém riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu

25.09.2009 --

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán dňa 23.09.2009 aktualizovalo Systém riadenia ŠF a KF (verzia 3.1).

Aktualizovaný dokument môžete nájsť na nasledujúcom linku.

Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 verzia 3.1 z 23.09.2009

 

Zdroj: www.nsrr.sk (25.9.2009)