MVRR SR: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa legislatívy EÚ

-- 10.7.2009 --

Dňa 09. a 10. júla 2009 organizovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu seminár pod názvom:

„Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa legislatívy EÚ a postupy pri realizácii projektov spolufinancovaných Európskou úniou na Slovensku“


Miesto konania konferencie: Technopol Biznisuite, Bratislava
Termín konania konferencie: 09. – 10. júl 2009 od 9:00 hod.

Konferencia bola spolufinancovaná prostredníctvom prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program a prezentácie z konferencie môžete nájsť v časti "Organizujeme - Aktivity CKO".

 

Zdroj: www.nsrr.sk