Nová výzva pre program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika už v apríli!

10.2.2009 - RO pre program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika pravdepodobne vyhlási nový výzvu už v apríli tohto roka. Zameraná by mala byť na väčšinu opatrení definovaných v Programe. Spolu s výzvou budú uverejnené aj bližšie informácie o aktivitách podporených v rámci jednotlivých opatrení a taktiež príručky pre žiadateľov.