7RP: Nové výzvy v rámci 7. Rámcového programu na tému „Ľudia“ - Researchers' night

13.10.2009 – 13.01.2010

Na oficiálnej stránke 7.RP boli zverejnená nové výzvy vyhlásené v rámci špecifického programu „Ľudia“ a témy „Ľudia“ - Researchers' night

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: https://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=249 (14.10.2009)