OP KaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev

-- 15.7.2009 --

Ministerstvo hospodártsva SR zverejnilo ku dňu 15. 7. 2009 aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009.   viac informácií...
 

Zdroj: MH SR