OP KaHR: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

--25.5.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva je zameraná na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách. Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na stránke Ministerstva v sekcií aktuálne výzvy.