OP KaHR: Pozvánka na informačné semináre v rámci OP KaHR

-- 16.6.2009 -

 

Bezplatné informačné semináre pre malých a stredných podnikateľov "Ako získať eurogranty na zateplenie" k výzve KaHR-21DM-0901. Semináre sú určené pre podnikateľov, ktorí chcú získať príspevok zo štrukturálnych fondov na zatepľovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Pozvánka

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetcká agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu e-mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej e-mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk.

Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.

Ďalšie informácie nájdete tu.

 

Zdroj: www.nsrr.sk