OP VaV: Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPVaV (platný od 22.6. 2009)

-- 29.6.2009 --

 

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Výskum a vývoj z 22. 6. 2009 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 2. 3. 2009.

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPaV (platný od 22.06.2009)

 

Zdroj: https://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/