OP VaV - vyhlásenie výzvy v rámci Opatrenia 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

 

- 28.11.2008 -

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO v rámci Operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila výzvu týkajúcu sa Opatrenia 4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií.

Podrobnejšie informácie môžete násjť na stránke agentúry.