OP VaV: Výročná správa OP Výskum a vývoj za rok 2008

-- 04.08.2009 -

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej stránke Výročnú správu OP Výskum a vývoj za rok 2008.

Dokument môžete nájsť tu.

 

Zdroj: www.nsrr.sk